Temperatur

Mät temperatur för att se till att byggarbetsplatsen håller sig inom ett säkert temperaturspann. Realtidsnotiser kan användas för att förebygga till exempel köldskador och sprickor. För hög eller låg värme på byggarbetsplatsen kan vara skadligt för byggnaden och medarbetarna så med Brinjas system kan du känna dig säker. Med kontinuerlig data finns det underlag för hur temperaturen sett ut under hela byggprocessen från start till slut. Data som kan ges vidare till slutkund.

Varför är det viktigt att ha koll på temperaturen i byggnaden?

Under byggprocessen vill du hålla temraturen runt 20 grader i byggnaden, för att ha en stabil uttorkning och inomhusklimat. Det är viktigt att byggnader är täta och isolerade för att undvika risk för fukt, mögel och annan oönskad påverkan.

Spara energi och pengar

Energibesparingar

Med vårt system kan ni spara både energi och pengar genom att släcka ner belysningen när den inte används.

Sätt timers

I appen kan timers lätt ställas in, vilket innebär att belysningen släcks och tänds enligt ett bestämt schema.

när gränsvärden överskrids så lämnas notis i App

Allt i vår app

Genom att installera Brinja Cores på arbetsplatsen kan du enkelt styra belysningen genom vår app.


Så fungerar temperatursmätning

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över temperatur.

app visualiserar en veckas mätning av temperatur
Vill du veta mer om att mäta temperatur?
Kontakta oss