Sensor Node

Med våra mätningar kan ni motverka och eliminera risker under byggprojektets gång med livedata.

Realtidsdata

Ta datadrivna beslut utifrån realtidsdata från upp till åtta olika mätvärden. På så sätt kan ni motivera era handlingar både för slutkund och medarbetare.

Förebygg skador och risker

Genom notiser uppmärksammas ni om något är påväg eller har överskridit era uppsatta gränsvärden. Ni kan jobba proaktivt och fokuserat där det behövs, inga fler analoga rundor för att läsa av sensorer manuellt.

Trådlös och flexibel mätning

Mätningarna sker via Brinjas trådlösa enhet. Detta ger flexibla mätningar precis där ni vill ha dem. Insamlingsfrekvens kan varieras efter behov, standard är var 15:e minut.

Brinjas kvalitetsmätningar på PEAB, Dockporten i Malmö

Jörgen Nilsson är projektchef på PEAB och berättar om utmaningarna kring att säkerställa husets kvaliteten och dammnivåer för medarbetarna. Dockporten är ett projekt på 98 lägenheter med utsikt över Öresund. Jörgen beskriver hur de tidigare arbetade med att gå runt och mäta manuellt och hur Brinjas kvalitetsmätningar har underlättat och förbättrat  processen.

Så fungerar det

Först upptäcks incident
Insamling

Brinja Node läser av aktuella mätvärden kontinuerligt

Medarbetare larmar
Lagring

Brinja Core lagrar och skickar sedan vidare informationen till molnet

3
Varning

Användare får varningar och uppmaningar i realtid via Brinja App

App demo
4
Statistik

Mätdata kan enkelt avläsas och exporteras med vår app

Så fungerar kvalitetsmätningen

Brinjas kvalitetsmätningar på PEAB, Dockporten i Malmö

Jörgen Nilsson är projektchef på PEAB och berättar om utmaningarna kring att säkerställa husets kvalité och dammnivåer för medarbetarna. Dockporten är ett projekt på 98 lägenheter med utsikt över Öresund. Jörgen beskriver hur de tidigare arbetade med att gå runt och mäta manuellt och hur Brinjas kvalitetsmätningar har underlättat och förbättrat processen.

Tillgängliga mätvärden

Relativ luftfuktighet

Mät luftfuktighet och fukttillskott för att att säkerställa kvaliteten under kritiska byggmoment. Genom ökad insyn i byggprocessen kan ni säkerställa önskat resultat och påvisa förhållandena för slutkund.

Temperatur

Se till att byggarbetsplatsen håller sig inom ett säkert temperaturspann. Realtidsnotiser kan användas för att t.ex. förebygga köldskador och sprickor mm.

Damm

Få notiser om var damm produceras och agera proaktivt för att förbättra och säkra arbetsmiljön. Med denna data kan aktiviteter planeras för att minimera dammnivån.

Buller

Påvisa att ni håller er inom de ljudnivåer som är lagstadgade, både för era medarbetare och er omgivning.

Kolmonoxid

Upptäck förhöjda nivåer av kolmonoxid för att skydda era medarbetare. Kolmonoxid kallas för ”the silent killer” då den är osynlig och doftlös.

Aktivitet

Rörelsesensorn har tre olika användningsområden: Trigga belysning för att sänka onödig elförbrukning, upptäck onormal aktivitet och potentiella inbrott, och analysera rörelsemönster för att se var mest/minst aktivitet sker.

Lufttryck

Upptäck tidigt uppställda dörrar eller fönster för att förebygga fukt, kyla eller annan påverkan på inomhusmiljön.

Vibration

Kartlägg onormal eller ökad vibration för att minska risker på byggarbetsplatsen. Kan även vara effektivt mot inbrottsförsök på containrar.

Vill du veta mer om våra kvalitetsmätningar?
Kontakta oss