Kolmonoxid

Upptäck förhöjda nivåer av kolmonoxid för att skydda era medarbetare. Kolmonoxid kallas för ”the silent killer” då gasen är osynlig och doftlös. För att förhindra kolmonoxidförgiftning är det viktigt att regelbundet mäta byggarbetsplatsen så att inga olyckor sker. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger gränsvärdet på en säker arbetsmiljö vid 20 ppm, 25 mg/m3.

Vad är kolmonoxid?

Kolmonoxid är en kemisk formel som är en förening av en kolatom och en syreatom. Det är en farlig gas som inte luktar någonting och som lätt blandas i luften. Den förekommer vid förbränning av bensin eller diesel, om du befinner dig i en miljö som inte är tillräckligt ventilerad så finns risk att bli utsatt för kolmonoxidförgiftning.

Spara energi och pengar

Energibesparingar

Med vårt system kan ni spara både energi och pengar genom att släcka ner belysningen när den inte används.

Sätt timers

I appen kan timers lätt ställas in, vilket innebär att belysningen släcks och tänds enligt ett bestämt schema.

när gränsvärden överskrids så lämnas notis i App

Allt i vår app

Genom att installera Brinja Cores på arbetsplatsen kan du enkelt styra belysningen genom vår app.


Så fungerar mätning av kolmonoxid

Allt i din telefon

Med vår användarvänliga App har du tillgång till all funktionalitet var du än befinner dig. Här visualiseras en veckas insamlad data över kolmonoxid.

app visualiserar en veckas mätning av kolmonoxid
Vill du veta mer om att mäta kolmonoxid?
Kontakta oss